Rechtsgebieden

Strafrecht (u wordt verdacht van een strafbaar feit)

Ons kantoor behandelt alle soorten strafzaken (politierechter, meervoudige kamer, kinderrechter, kantonrechter, economische politierechter). Ook uw hoger beroep en beroep in cassatie bij de Hoge Raad zijn bij ons in goede handen.

Daarnaast behandelt het kantoor alle strafrechtelijke verzoek-, klaagschrift- en bezwaarschriftprocedures (zoals schadevergoeding na voorlopige hechtenis, beklag tegen inbeslagneming en bezwaar tegen omzetting van een taakstraf in hechtenis).

Wij kunnen u tevens bijstaan in uit- en overleveringsprocedures en bij de vordering tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf of verlenging tbs.

 

Civiel recht (u hebt een conflict met een bedrijf of een persoon)

Ons kantoor behandelt civielrechtelijke zaken van uiteenlopende aard. In arbeidszaken staan wij zowel werkgevers als werknemers bij. In huurzaken treden we zowel op voor huurders als verhuurders. Daarnaast behandelt het kantoor aansprakelijkheidszaken (onrechtmatige daad, wanprestatie) en incassozaken.

 

Bestuursrecht (u bent het niet eens met een besluit van de overheid)

Ons kantoor behandelt allerlei bestuursrechtelijke zaken. Zo kunnen wij u helpen wanneer de gemeente uw aanvraag voor een uitkering heeft afgewezen of de minister van justitie weigert een verklaring omtrent het gedrag af te geven.